0621271299 info@expertisecentrumplato.nl Locatie

Masterclasses De wendbare organisatie

In het eerste kwartaal van 2020 organiseren we een vijftal nieuwe masterclasses in samenwerking met Max Wildschut:

Er geldt een maximum van 12 deelnemers per masterclass. Geef je dus snel op voor jouw favoriete masterclass(es)!

Masterclass Psychologische veiligheid

20 februari 9.30 – 16.30 uur

Psychologische veiligheid betekent niet alleen dat medewerkers meer open zijn naar elkaar en ideeën delen (een voorwaarde voor innovatie), maar ook dat zij elkaar eerder aanspreken op gedrag en feedback geven. In een wendbare organisatie, waar mensen veelvuldig eigen initiatief moeten nemen en samen moeten werken is een hoge mate van psychologische veiligheid dus goud waard. In deze masterclass nemen we je mee in de evolutie van het brein en krijgen we inzichtelijk welke factoren bepalend zijn voor psychologische veiligheid.

Na afloop van deze masterclass weet jij…

Of klik hier voor meer informatie over de masterclass Psychologische veiligheid.

Masterclass Eigenaarschap & Motivatie

4 maart 9.30 – 16.30 uur

Managers krijgen steeds vaker te horen dat ze moeten leren loslaten en medewerkers horen vaak dat ze meer eigenaarschap moeten tonen in de organisatie. Wat maakt dat mensen eigenaarschap voelen in het werk en wat kan dit gevoel juist ondermijnen? Na deze masterclass weet je het! Deze masterclass is voor iedereen die gericht bezig is met specifieke HR-vraagstukken, leidinggeven, zelforganisatie of het stimuleren van zelfstandiger werken in organisaties.

Na afloop van deze masterclass weet jij…

Of klik hier voor meer informatie over de masterclass Eigenaarschap&Motivatie.

Masterclass Werkgeluk

19 maart 9.30 – 16.30 uur

We zijn opgegroeid met de gedachte dat geluk maakbaar is door rijkdom, zelfontplooiing en het hebben van succes. Rijkdom kun je laten zien door een grote auto te kopen en succes heb je door de indrukwekkende functienaam op je visitekaartje. Zelfontplooiing onderstreep je met een mooie promotie of diploma van een training of opleiding. Door de veranderende samenleving staat deze geluksfilosofie echter onder druk. Een grote auto past niet in het ideaalbeeld van duurzaamheid, iedereen plaatst tegenwoordig zelf een indrukwekkende functietitel op zijn LinkedIn-profiel en promotie maken wordt steeds lastiger met al die tijdelijke rollen in organisaties. Het is dus tijd voor een heroriëntatie op geluk in ons werk. Wat vinden we tegenwoordig belangrijk, waar worden we gelukkig van en hoe kunnen we werkgeluk stimuleren in organisaties?

Na afloop van deze masterclass weet jij…

Of klik hier voor meer informatie over de masterclass Werkgeluk.

Relevante artikelen en meer informatie

Rondom de thema’s van de masterclasses publiceren we artikelen:

Wil je de uitgebreide informatie lezen over de vijf masterclasses? Download dan de brochure:

Masterclass Persoonlijk leiderschap in een wendbare organisatie

Wendbare organisaties bouwen stevig op persoonlijk leiderschap. Medewerkers moeten zelfstandig keuzes maken en initiatief ontplooien in situaties waar niet altijd duidelijke richtlijnen zijn. De medewerker moet om kunnen gaan met onzekerheid en zichzelf kunnen motiveren. Persoonlijk leiderschap is hier de sleutel tot succes.

In deze masterclass leggen we persoonlijk leiderschap uit vanuit de evolutionaire psychologie. En geven we handvatten hoe je dit vervolgens concreet toepast in jouw organisatie.

Na afloop van deze masterclass weet jij…

Deze masterclass is al geweest. Heb je interesse in deze masterclass, laat het ons dan vooral weten. Bij voldoen interesse organiseren we de masterclass nog een keer. 

Masterclass Leiderschap in wendbare organisaties

Goed leiderschap is wat teams en organisaties succesvol maakt. Dit is al het geval in meer traditionele organisaties, maar een must voor wendbare organisaties. De mate van wendbaarheid is afhankelijk van de context en verschilt per team en organisatie. Daarnaast verkeren teams in een verschillende fase van ontwikkeling. Dit tezamen betekent ook dat leiderschap wendbaar is en passend moet zijn bij de behoefte van het team en de organisatie.

In deze masterclass gaan we de verbinding maken tussen de wendbare organisatie en wendbaar leiderschap door de behoefte en invulling van wendbare organisaties te doorgronden en terug te gaan naar de basis van leiderschap. Je krijgt belangrijke inzichten mee die jou gaan helpen met de ontwikkeling van jouw eigen leiderschap, maar ook in de ontwikkeling van je organisatie.

Na afloop van deze masterclass weet jij…

Deze masterclass is al geweest. Heb je interesse in deze masterclass, laat het ons dan vooral weten. Bij voldoen interesse organiseren we de masterclass nog een keer.