0621271299 info@expertisecentrumplato.nl Locatie

Werven en behouden van jong talent

Er is krapte op de arbeidsmarkt. Ook voor jong talent. Het wordt steeds moeilijker om jonge mensen te werven. En daardoor gaan de salariseisen verder omhoog, een kwestie van vraag en aanbod. Logisch. Maar wel een ontwikkeling waar overheden en maatschappelijke organisaties lastig op in kunnen spelen.

Voor het net vissen en niet erachter

Om met deze ontwikkelingen om te gaan moeten overheden en maatschappelijke organisaties inventief zijn. Het bedrijfsleven kan nou eenmaal sneller schakelen en inspelen op de primaire arbeidsvoorwaarden. Overheden en maatschappelijke organisaties kunnen zich o.a. onderscheiden door de focus te leggen op de uitdaging en inhoud van het werk en op de secundaire arbeidsvoorwaarden. Maar het is nog beter om voor het net te gaan vissen en niet erachter. Dus vóórdat jong talent gaat afstuderen.

Focus op studenten in afstudeerfase

Doorgaans komen organisaties pas in actie als jong talent op zoek gaat naar werk. Het is echter veel effectiever om je op jong talent te richten zodra ze voor hun studie werkzaam zijn bij een organisatie (stage of afstudeerdopdracht). Expertisecentrum Plato wil, in nauwe samenwerking met overheden en maatschappelijke organisaties, al tijdens deze periode starten met het scouten, boeien en binden van jong talent. De focus ligt dus op het talent, het opdoen van ervaring komt gaandeweg wel. We hebben dit geconcretiseerd in ons programma Jong Talent on Stage.

Programma Jong Talent on Stage

Per september 2018 starten wij met het halfjaarlijkse programma Jong Talent on Stage. Voor jouw organisatie een aantrekkelijk programma om op aan te haken omdat je stagiair(e)s iets extra’s kan bieden als potentiële werkgever en voor ons is het aantrekkelijk om vraag en aanbod bij elkaar te kunnen brengen in een later stadium.

Het programma is opgedeeld in een drietal intervisievragen; Wie ben ik?, Wat wil ik? en Wat kan ik?. Middels interactieve bijeenkomsten die zowel individueel als in groepsverband plaatsvinden krijgen de deelnemers hier inzicht in. Daarnaast vindt er een intellectuele verdieping plaats aan de hand van een masterclass. De details van het programma vind je in de folder die je onderaan deze pagina kunt downloaden.

Resultaat voor jou als deelnemer

Resultaat voor jouw organisatie

Deelname is kosteloos

Het programma bieden wij geheel kosteloos aan. Voorwaarde is wel dat je als organisatie maatschappelijke georiënteerd bent en je minimaal één stagiair(e) of afstudeerstudent aanmeldt. Daarnaast help je actief mee in het promoten van het programma; intern door bijvoorbeeld meer stagiaires/afstudeerders te enthousiasmeren en extern door andere organisaties op de hoogte te brengen en het programma te promoten op social media.

Joh! Zo had ik nog niet naar het werven en behouden van jong talent gekeken. 

Elk jaar starten we in september en februari met het halfjaarlijkse programma Jong Talent on Stage. Ben je ook geïnteresseerd en wil je je als deelnemende organisatie of als stagiair(e) aanmelden? Neem dan contact met me op!

Max van de Velde

06 - 115 696 13
max@expertisecentrumplato.nl

Deelnemende organisaties

Programma Jong Talent on Stage

Meer informatie over het programma

Download